Towarowe Biuro Duet

Polityka prywatności

Polityka prywatności - Rekrutacja

Drogi Panie / Droga Pani!
Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

INFORMACJA O TWOICH DANYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi danymi:

Szanowny Panie / Szanowna Pani,
Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu prowadzonej rekrutacji i ewentualnej współpracy chcielibyśmy Pana/Panią poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane, wynikające z CV, listu motywacyjnego i zamieszczone w nich zdjęcia (wizerunek) na które kandydat na pracownika wyraża zgodę.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności, osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, który pracownik ubiega się o zatrudnienie, oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Państwa danych jest Towarowe Biuro DUET Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096691, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-10-18-229 z kapitałem zakładowym– wpłaconym: 501 000,00zł.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Towarowe Biuro DUET Spółka Akcyjna. Przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych m.in. organom ścigania, i.t.p.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w procesie zatrudnienia w celu selekcji osób z najlepszymi kompetencjami na wolne stanowisko pracy.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane, wynikające z CV, listu motywacyjnego oraz pozostałe przedłożone dane, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane. Zostaną automatycznie usunięte z bazy danych, miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeżeli kandydatura nie zostanie wybrana. Fakultatywnie na podstawie wyrażonej zgody kandydata do pracy, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych?

Ma Pan / Pani prawo do żądania od administratora danych, dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO) w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy pisać do naszego Inspektora Danych osobowych na adres: en@tbduet.pl z dopiskiem „RODO”


EU-REDcert-510-75130192